Innerlijk houvast vinden in een chaotische wereld

In de voorbije dagen las ik een indrukwekkend boek van een jonge vrouw die in de ban raakt van IS, maar er uiteindelijk in slaagt om hieruit los te komen. De titel van het boek is veelzeggend:  ‘Mijn verlossing van het kwaad: het verhaal van een jonge vrouw en de lokroep van IS. Het is een moedig boek waarin Intisar Umm Mansur haar geestelijke reis beschrijft, een reis van haat tot verzoening.

Intisar is een jonge vrouw van 23 jaar in België opgegroeid in een Marokkaans gezin. Zij raakt gefascineerd door de IS-ideologie en besluit naar Syrië te reizen. Aan de grens tussen Turkije en Syrië wordt zij geconfronteerd met de beelden van de aanslagen in Parijs in november 2015. Ze vervullen haar met afschuw en ze besluit niet door te reizen naar IS-gebied. Maar daarmee valt ze in een gat, ze is haar houvast kwijt en blijft twijfelen of haar beslissing wel juist is. Ze is bang en weet niet hoe ze verder moet. Terug in België brengt Intisar de moed op om hulp te zoeken.

Persoonlijke begeleiding en de liefde van haar familie helpen haar om langzaam los te komen uit het radicale gedachtengoed. Wat mij opvalt is dat Intisar ook kracht vindt in de beweging naar binnen. In het voorwoord van het boek richt zij zich tot haar zusters, tot moslima vrouwen die ook in de ban van IS zijn geraakt. Ze schrijft: ‘Tenslotte wil ik nog een advies geven aan de zusters die de weg even kwijt zijn of verwarring ervaren. Sta stil bij jezelf en gun jezelf een moment van innerlijke rust. Sta stil bij de feiten en denk na over waarom de islam er gekomen is. Besef dat de islam er is voor vrede, zoals de profeet Mohammed ons die heeft meegegeven. En volg niet blindelings wat je wordt wijsgemaakt. Als ik het kan, zuster, kun jij het ook. Want mensen zijn er om met elkaar samen te leven, ongeacht hun religie of afkomst.’ (Pag. 11)

Sta stil bij jezelf, gun jezelf een moment van innerlijk rust. Voor mij is dit citaat een krachtig voorbeeld van innerlijk leiderschap. Nu de wereld buiten ons zo chaotisch is geworden, is het belangrijk innerlijk houvast te vinden. Te midden van de verwarring jezelf een moment gunnen van verstilling om afstand te nemen van alle impulsen die op je afkomen. Zo krijg je weer helderheid te midden van alle emoties. Stil staan bij jezelf geeft ook ruimte tot kritisch denken, tot helder inzicht en kracht tot handelen. Of we nu leidinggeven aan onszelf of anderen, we hebben allemaal innerlijk leiderschap nodig om de juiste koers te houden in ons leven.

 

Gepubliceerd op door Diet van Borselen

Onderwerp