Universele wijsheid

Het Bestaansmysterie in alle spirituele tradities is als een veelzijdige diamant. Vanuit welke hoek men een diamant ook bekijkt, overal kan men de glans en de schittering ervan bewonderen. Het gaat om hetzelfde licht dat telkens anders breekt.

Verschillende perspectieven
De geschiedenis leert ons dat de mens de Ultieme Werkelijkheid  vanuit verschillende perspectieven kan benaderen, vanuit een ervaring van ‘ik, gij of het’. Oosterse religies belichten het Mysterie voornamelijk vanuit de 'ik ben' ervaring, vanuit het perspectief van het wezenlijke Zelf. Zij leggen de nadruk op bewustzijn, op de eenheidservaring. Voor hen is het spirituele pad vooral een bewustzijnspad. De Westerse religies leggen de nadruk op de relatie met de Ene, op verbondenheid met de Eeuwige die alles draagt, doordringt en overstijgt. Men belicht het Mysterie voornamelijk vanuit een ‘gij zijt’ beleving, vanuit een liefdeservaring. Voor hen is het spirituele pad vooral een liefdespad. Er is nog een ander perspectief, dat van de kunstenaar, de wetenschapper, de filosoof, de levensgenieter. Zij raken aan het mysterie vanuit een ervaring van verwondering en nieuwsgierigheid. 'Het' onnoembare overstijgt alles. Er is ‘iets’ onverwoordbaar, dat alle begrijpen overstijgt.

De waarheid is één
In de mystieke ervaring vinden we al deze perspectieven terug. Mystici beleven het Mysterie op een paradoxale wijze als nieuwsgierige verwondering, als bewust-zijn en in liefde-zijn, als onpersoonlijk én persoonlijk, als vormloos én vorm. Zij hebben een grenzeloze blik op de Ene.

          'De waarheid is één; wijzen geven het vele namen.
          Het is één zon die weerspiegelt op alle vijvers.
          Het is het ene water dat de dorst van allen lest.
          Het is de ene lucht die alle leven schenkt.
          Het is het ene vuur dat in alle huizen brandt.
          Kleuren van de koeien verschillen misschien,
          maar melk is wit.
          Bloemen en bijen verschillen misschien,
          maar de honing is hetzelfde.
          Geloven verschillen misschien, maar God is één.
          Zoals de regen die uit de hemel druppelt
          zich naar de oceaan wendt,
          Zo bereiken de gebeden uit alle geloven
          de ene God die onnoembaar is.'
          (Citaat uit de Rig-Veda)

Het mysterie is één. We staan vandaag voor de boeiende uitdaging om de rijkdom van de verschillende spirituele perspectieven bij elkaar te brengen. Niet om ze met elkaar te vermengen tot één universele wereldreligie, maar om te beseffen dat we 'samen' de universele straling van de Essentie tot uitdrukking brengen. Het gaat om eenheid in verscheidenheid. (Uit ‘Scheppende overgave’,  pag. 32)

In de volgende blogs wil ik hier dieper op ingaan vanuit de wijsheid van Jezus in het licht van de wijsheid van de Boeddha.Wat hebben ze gemeenschappelijk en waarin zijn ze uniek? Wat kunnen we van hen leren om samen de universele straling van de Essentie tot uitdrukking te brengen? 

Gepubliceerd op door Ria Weyens

Onderwerp